Mateřská škola

Nacházíme se v obci Zeměchy nedaleko Loun v dolní části vesnice – u rybníčku, ve velmi klidném prostředí
stranou od hlavní silnice. Vedle školky stojí budova základní školy, s kterou jsme spojeni velikou zahradou.
Zahrada je zatravněna, kromě herních prvků ji tvoří vzrostlé jehličnaté a listnaté stromy.
Naše školka je jednotřídní, s kapacitou 25 dětí. Tato kapacita je již mnoho let naplňována.
Přednostně jsou přijímány děti z našich obcí (Jimlín a Zeměchy), volná místa jsou pak nabídnuta dětem
z vesnic okolních (Lipenec, Opočno, Malnice, Touchovice, Skupice).

Provozní doba je od 6.30 – 15. 30 hodin, o děti se starají dvě učitelky a paní školnice.

Personální obsazení:
Hana Todtová – vedoucí učitelka
Bc. Martina Bitnerová  – učitelka
Eva Votavová – školnice

Výuka probíhá v MŠ podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

U rybníčku