O nás

Školka v novém kabátě

Přes letní prázdniny jsme nelenili a naši milou školku jsme oblékli do nového. A to pěkně od zcela nové střechy až po fasádu,  schody a dveře.

I vnitřními prostory se můžeme chlubit.

Trochu historie

Mateřská škola vznikla v roce 1967 z bývalého dětského útulku, který sídlil v budově základní školy. V tomto roce došlo k přestěhování do samostatné budovy, která vznikla adaptací staré stodoly a z části přístavbou. K budově mateřské školy patří velká zahrada, která spojuje mateřskou a základní školu.
V roce 1972 bylo zrušeno vyvařování v kuchyni mateřské školy, do provozu byla uvedena jídelna v základní škole. Kuchyňka nyní slouží pouze k vydávání jídla.
V roce 1977 došlo k dalšímu propojení se základní školou, týkalo se to topení – do této doby se v obou budovách topilo tuhými palivy v kamnech. V tomto roce došlo k zavedení ústředního topení, do mateřské školy bylo teplo přiváděno podzemním rozvodem z kotelny školy. Díky značnému úniku tepla cestou bývalo v obzvláště chladných dnech ve školce zima. Po zavedení plynového vytápění ze základní školy se situace velmi zlepšila, ve všech místnostech je stálá vyhovující teplota.
V roce 1980 započala přístavba mateřské školy. V roce 1981 za pomoci rodičů byla stavba dokončena a školka byla rozšířena o stálou ložnici. Díky tomu mohlo být přijato i více dětí, v této době to bývalo 30 – 35 dětí.
V lednu 2003 došlo rozhodnutím Obecního úřadu Jimlín, který byl do této doby provozovatelem mateřské i základní školy, k integraci obou zařízení, mateřská škola byla zrušena a stala se součástí základní školy.