Režim dne

6.30 – 8.15
scházení dětí, ranní hry a spontánní činnosti
jazykové chvilky, pohybové aktivity
individuální péče, příprava dětí na školu,
úklid hraček
8.15 – 9.00
komunitní kruh, ranní cvičení, hygiena, dopolední svačina
9.00 – 9.45
 spontánní, řízené, skupinové a individuální aktivity a hry s dětmi
 hodnocení – co se líbilo x nelíbilo, co se povedlo
ovocná svačina, příprava na pobyt venku
9.45 – 11.45
pobyt venku – pohybové aktivity a tvořivé hry na školní zahradě,
vycházky – podle denního tématu, poznávání okolí mateřské školy,
pozorování přírody a jejích zákonitostí
11.45 – 12.15
hygiena, oběd
příprava na odpočinek
12.15- 14.15
poslech pohádky, odpočinek
individuální a skupinová práce s předškoláky
14.15 – 14.45
oblékání, hygiena, odpolední svačina
14.45 – 16.00
pohybové hry, zájmové činnosti dětí, spontánní hra, individuální práce
při vhodném počasí – pobyt dětí na školní zahradě
odchod domů
Uspořádání dne v mateřské škole nemusí být striktně dodržováno, pružně se přizpůsobuje novým podmínkám, ročním obdobím a vzniklým situacím. Dodržován je vždy tří hodinový interval mezi jednotlivými jídly. Stanovený rámcový režim dne může být pozměněn i v případě, že to vyplývá z třídního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních představení, besídek a dalších akcí pořádaných školou.