Úplata MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2020/2021 takto:

  1. neomezená celodenní docházka 350 Kč
  2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době,
    kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ 233 Kč
  3. Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku

Změna výše úplaty za stravné s platností od 1.10. 2020

Platba na účet č.: 30015 – 1022943389/0800

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

Výše platby je každý měsíc stejná, obsahuje „školkovné“ (předškoláci a děti s odkladem školní docházky NE!!!) a stravné na nadcházející měsíc – 350 Kč + 902 Kč =        1. 252 Kč

Předškolní děti platí pouze stravné – tzn. 902 Kč.

Děti s odkladem školní docházky platí pouze stravné – tzn. 968 Kč

Splatnost je každý 25. den v měsíci na měsíc nadcházející

Přeplatky budou vypláceny čtvrtletně zpět na Váš platební účet.

V Zeměchách dne 11.9. 2020

Mgr. Kateřina Krtičková
ředitelka školy