Úplata MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2018/2019 takto:

  1. neomezená celodenní docházka 350 Kč
  2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době,
    kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ 233 Kč
  3. Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku

 

  1. 7. 2018

Mgr. Zdenka Dvořáková
ředitelka školy