Úplata MŠ

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,

stanovuji

výši úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto:

  1. neomezená celodenní docházka 350 Kč
  2. děti, které se nezapočítávají do počtu dětí MŠ a vzdělávají se pouze v tzv. zbývající době,
    kdy jiné dítě pravidelně opustí MŠ 233 Kč
  3. Vzdělávání se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku

 

V Zeměchách dne 5. 6. 2019

Mgr. Zdenka Dvořáková
ředitelka školy