Zápis 2019/2020

 

Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, okres Louny, příspěvková organizace

 Výsledky zápisu do mateřské školy


Uchazeči s registračními čísly

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

byli přijati od 1. 9. 2019  k předškolnímu vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Zeměchy, okres Louny, příspěvkové organizaci,
se sídlem Zeměchy č. p. 83, 440 01 Louny.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí
k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

 

V Zeměchách dne 17. 5. 2019

Mgr. Zdenka Dvořáková
ředitelka školy

 

 Kritéria při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – ZDE