Zápis 2018/2019

——————————-

Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, okres Louny, příspěvková organizace

 Výsledky zápisu do mateřské školy

Uchazeči s registračními čísly

 1, 2, 3, 4, 5

byli přijati od 1. 9. 2018  k předškolnímu vzdělávání
v Základní škole a Mateřské škole Zeměchy, okres Louny, příspěvkové organizaci,
se sídlem Zeměchy č. p. 83, 440 01 Louny.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí
k předškolnímu vzdělávání, za oznámená.

V Zeměchách dne 18. 5. 2018

Mgr. Zdenka Dvořáková
ředitelka školy

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ