Zápis 2019/2020

Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, okres Louny, příspěvková organizace

vyhlašuje

ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), podle § 34 odst. 2

 

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY,

 který se koná dne 14. 5. 2019 v budově mateřské školy
od 10,00 do 11,30 h
od 13.00 do 14,30 h.

 

K zápisu je nutné přinést
občanský průkaz, rodný list dítěte, kartičku zdravotní pojišťovny
a tyto vyplněné dokumenty:

–   žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
–   evidenční list s vyjádřením lékaře

Oba tiskopisy si můžete stáhnout na www.zszemechy.cz, případně vyzvednout v MŠ.

EVIDENČNÍ LIST – ZDE
ŽÁDOST O PŘIJETÍ – ZDE

 Kritéria při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání – ZDE