Pro rodiče ZŠ

 

Vážení rodiče,

přečtěte si, prosím, v souboru přiložené informace pro rodiče (viz příloha)

a před nástupem Vašeho žáka do školy odevzdejte podepsané

čestné prohlášení a informace pro rodiče se závazným vyjádřením,

zda se žák zúčastní výuky ve škole nebo bude pokračovat v distančním vzdělávání.

Čestné prohlášení (viz příloha) obsahuje:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.)

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup žáka do školy umožněn.

Otevření ZŠ od 25. 5. 2020 se řídí pokyny MŠMT a vnitřními předpisy.

INFORMACE K VÝUCE č. 1  –   od 25. 5. 2020 do 30. 6. 2020 – ZDE

INFORMACE K VÝUCE Č. 2  – ZDE

ČETNÉ PROHLÁŠENÍZDE

——————————————————————————————————————————————


 

Obědy se odhlašují u vedoucí školní jídelny do 7,00 h daného dne.

telefon:  415 696 256
e-mail:  zofova.zemechy@seznam.cz

—————————————————————————–

Sběr druhotných surovin (papíru a PET lahví) zahájen. Kartonový papír již nesbíráme.

Děkujeme všem, kteří se spolu s námi na sběru podílejí.

——————————————————————————————————-

Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování
a pro uvolňování žáka z vyučování  –
  zde

Nepřítomnost žáka lze omlouvat prostřednictvím
emailové schránky: 

zszemechy@seznam.cz

 

Žádost o uvolnění z vyučování –zde

Žádost o uvolnění (ozdravný pobyt apod.) – zde

Žádost o uvolnění z TV – zde

 

Konzultační hodiny ředitelky školy:
kdykoliv mimo vyučování po domluvě