Školní družina

 ————————————–

Vážení rodiče,

odchody ze školní družiny jsou stanoveny na 13,00 a 15,00 h z důvodu plynulého chodu družiny
a plnění plánované činnosti, případně výjimečně jinak po dohodě s vychovatelkou školní družiny.

 Děkuji Vám za pochopení a respektování tohoto bodu Vnitřního řádu školního družiny.

 Mgr. Zdenka Dvořáková