Roční plán

 

Plán činnosti školní družiny na školní rok 2020–2021

Září

· Přivítání žáků po prázdninách.

· Seznamujeme se s novými kamarády.

· Seznámení dětí s novým prostředím školy a řádem školní družiny.

· Cesta do školy (povídání o cestě do školy a cestě domů, poučení o bezpečném chování).

· Zdobíme si družinu prázdninovými vzpomínkami.

· Sportovní vyžití na školní zahradě.

Říjen

· Vycházky do přírody (určování stromů dle spadaných listů, sběr přírodnin, stavění domečků, vytváření postav z přírodnin).

· Jak se na podzim mění příroda?

· Zdobíme si družinu v duchu blížícího se podzimu (barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky).

· Pohybové hry na školní zahradě.

· Drakiáda.

Listopad

· Halloween v družině.

· Výroba dýní.

· Podzimní tvoření, práce s přírodninami.

· Společné čtení.

· Návštěva školní knihovny.

Prosinec

· Jak se v zimě mění příroda?

· Zimní, vánoční výzdoba družiny.

· Sportovní a pohybové hry na sněhu, vycházky po okolí, stavění sněhuláků.

· Vánoce jsou tu (píšeme dopis „Ježíškovi”).

· Adventní čas (tradice, zvyky, poslech a zpívání koled).

· Vyrábíme dárky a přáníčka.

· Připravujeme výrobky na Vánoční trhy.

Leden

· Povídáme si o zážitcích z Vánoc.

· Co jsme objevili pod stromečkem? Volná kresba.

· Sportovní a pohybové aktivity na sněhu (bobování).

· Tři králové – seznámení se s příběhem.

Únor

· Karnevalový únor – příprava a výroba masek, soutěže.

· Blíží se Valentýn – výroba přáníček, dárků.

· Víte, co je Masopust?

· Společné čtení.

Březen

· Jak se na jaře mění příroda kolem nás?

· Přírodovědné vycházky (pozorujeme jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata).

· Výzdoba družiny s jarní tematikou.

· Velikonoce jsou tu (tradice, zvyky a výrobky).

Duben

· Slet čarodějnic a čarodějů v družině – kostýmy, čarování, kouzla, strašidelné příběhy a soutěže.

· Vycházky, pobyt v přírodě.

· Pobyt na školním hřišti a zahradě (míčové hry).

· Úklid okolo školy po zimě.

Květen

· Začínáme s dopravní výchovou.

· Učíme se pravidla silničního provozu.

· Den matek – vyrábíme dárky pro maminky (povídáme si o tom, co pro nás naše maminky znamenají, co pro nás všechno dělají).

· Květiny, rostliny, mláďata v přírodě (pozorování).

Červen

· Jak se v létě mění příroda kolem nás?

· Co jsme se ve škole všechno naučili?

· Co budu dělat o prázdninách – volné zpracování.

· Kreslení křídami na asfalt.

Změny oproti plánu vyhrazeny vzhledem k akuální situaci.

V průběhu školního roku budou probíhat projekty

financované z Evropských strukturálních fondů

v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

 

Plán činností 2019/2020

ZÁŘÍ:

Dopravní situace v obci

Seznámení se školou

Motivace žáků k četbě knih

Sběr přírodnin

Co bych chtěl vědět dřív – lekce Příběh mojí rodiny

 

ŘÍJEN:

Utváření vztahů a zdravé klima ve školní skupině

Nabídka volnočasových aktivit

Drakiáda

Lekce – Příběh mojí rodiny – analogové focení

 

LISTOPAD:

Čtenářské deníčky

Den s knihou

Podzimní hrátky

Reportérská práce – generační soužití – lekce Příběh mojí rodiny

Program – rozsvěcení vánočního stromu

 

Prosinec:          Vezmi Vaše …Příběh knihy – lekce

Vánoční přáníčka

Zimní radovánky – různé druhy zimních sportů

Vánoční trhy a nadílka

 

 

LEDEN:

Školní zimní olympiáda

Zdravá škola – správné stravování

Příběh mojí rodiny – Dům plný snů – soužití s lidmi s postižením

Příprava masek na Masopust

 

ÚNOR:            Masopustní rej

Turnaj ve vybíjené

Příběh mojí rodiny – lekce Příběh naší vesnice

Kronika obce

 

BŘEZEN:

Atletika pro děti do škol

Běhej, skákej, házej rád – sportovní zápolení

Zapisování a pozorování přírody

Příběh mojí rodiny – mediální výchova pro nejmenší

 

DUBEN:

Oslava jara – herbář

Prezentace knih, vlastní interpretace

Lekce – Příběh mojí rodiny – ekologie a sázení stromů

 

KVĚTEN:

Návštěva lesa – ochrana přírody

Návštěva zámku spojená s pověstmi a příběhy, které se vážou k naší vesnici

Anotace dětských knih – psáno dětským jazykem

Běh naděje

 

ČERVEN:

Oslava MDD

Atletický trojboj – školní kolo

Lekce – Příběh mojí rodiny, prezentace poznatků

 

 

V průběhu školního roku budou probíhat projekty

financované z Evropských strukturálních fondů

v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.