Roční plán

 

==========================================================

PLÁN ČINNOSTÍ 2018/2019

 

 

Téma: ČTEME SPOLU

 

ZÁŘÍ:
Seznámení se školou

Dopravní situace v obci
Zapojení do výtvarných a sportovních soutěží

1. lekce
Příběh mojí rodiny – co vím o své rodině, reportérská práce

 

ŘÍJEN:
Utváření vztahů a zdravé prostředí ve třídním kolektivu

Nabídka volnočasových aktivit
Podzimní hrátky: Vybíjená

Drakiáda

2. lekce
Příběh mojí rodiny: práce s filmem, práce s literárními zdroji

 

LISTOPAD:
Čtenářské deníčky

Den s knihou

3. lekce
Příběh mojí rodiny: Naše tradice – vánoční zvyky a další

Příprava programu na rozsvěcení vánočního stromu

 

PROSINEC:
Zimní vystřihovánky

Vánoční přáníčka

4. lekce Příběh mojí rodiny

PROJEKTOVÝ DEN – setkání s rodiči a prezentace

 

LEDEN:
Zdravá strava při sportování

Školní zimní olympiáda

5. lekce
Příběh mojí rodiny, práce s filmem

 

ÚNOR:
Výroba karnevalových masek

Karneval
Stolové hry

6. lekce
Příběh mojí rodiny – Jak se žilo dříve, práce s dobovým oblečením

 

BŘEZEN:
Pozorování změn v přírodě – zapisování

Atletění

7. lekce
Příběh naší vesnice, kronika, práce s fotografiemi

 

DUBEN:
Oslava  jara

Jarní cvičení v přírodě
Příprava na školní akademii

8. lekce
Příběh mojí rodiny – Příběh naší krajiny, výtvarné propojení

 

KVĚTEN:
Příprava na soutěž – Hlídka mladých zdravotníků

Ochrana přírody – návštěva lesa
Školní akademie

9. lekce
Příběh mojí rodiny – spolupráce se zámkem, pověsti a příběhy

 

Červen:
Oslava MDD

Běh naděje

10. lekce
Příběh mojí rodiny – závěrečný projektový den, setkání s rodiči

————————————————————————————————

————————————————————————————————