Úplata ŠD


od 1.10. je možnost platit školní družinu na účet.

 Platba na účet č.: 30015 – 1022943389/0800

Variabilní symbol: jméno a příjmení dítěte

Výše platby je stejná: 100 Kč

Přeplatky budou vypláceny čtvrtletně zpět na Váš platební účet.

Preferujeme platbu převodem!!!

Platba v hotovosti je možná VŽDY poslední týden v měsíci:

ÚTERÝ, ČTVRTEK v časech 7,00-8,00 h. a 12,00-13,00 h.

Splatnost je každý 25. den v měsíci na měsíc nadcházející!!!

V Zeměchách dne 11.9.2020

Mgr. Kateřina Krtičková

ředitelka školy

 

Úplata beze změn i pro školní rok 2019/2020  –  100 Kč.

————————————————————————————

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovena

výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

na částku 100,- Kč měsíčně.

Schváleno školskou radou.

 

V  Zeměchách dne 22. 7. 2019

Mgr. Zdenka Dvořáková

ředitelka školy