Úplata ŠD

Úplata beze změn i pro školní rok 2018/2019  –  100 Kč.

————————————————————————————

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

stanovuji

výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině

na částku 100,- Kč měsíčně.

Schváleno školskou radou.

V  Zeměchách dne 1. 7. 2018

Mgr. Zdenka Dvořáková

ředitelka školy