Školní jídelna

Projekt ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ

Výchova ke zdravému životnímu stylu je záležitostí dlouhodobou, vyžadující systematické působení ze strany rodiny i školy.

Jedním z primárních cílů naší školy je vedení žáků ke zdravému životnímu stylu.
Proto jsme využili nabídky společnosti Bonduelle a zapojili jsme se do jejich projektu
pro děti, který probíhá pod názvem ŠKOLA PLNÁ ZDRAVÍ.

Cílem projektu je začlenění většího podílu zeleniny do školního stravování a zvýšení obliby zeleniny u dětí.

Zapojením do toho projektu navazujeme na projekty, které ve škole již probíhají
(ŠKOLNÍ MLÉKO, OVOCE DO ŠKOL).

http://www.skolaplnazdravi.cz/