Kontakt

Školní jídelna           IZO:    102 665 737

telefon: 415 696 256

Vedoucí ŠJ:

Kuchařka:                   Miroslava Paškuláková