Kontakt

Školní jídelna           IZO:    102 665 737

telefon: 415 696 256

e-mail:
zofova.zemechy@seznam.cz

Vedoucí ŠJ:                Stanislava Zofová

Kuchařka:                   Miroslava Paškuláková