HLAVNÍ STRÁNKA

Vážení rodiče, naše nové webové stránky najdete na adrese www.zsmszemechy.cz

 

OPATŘENÍ

Ministerstvo, školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje podle § 24 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), odlišnosti v organizaci školního roku t a k t o :

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.


Dne 15.10. 2020 je vyhlášeno ŘEDITELSKÉ VOLNO (z důvodu přerušení dodávky elektrické energie)

Dne 15.10. 2020 je UZAVŘENA MATEŘSKÁ ŠKOLA (z důvodu přerušení dodávky elektrické energie)

Děkujeme za pochopení, Mgr. K. Krtičková


Prosím, omluvte momentální vzhled našich webových stránek, nové jsou ve výstavbě. Děkujeme za pochopení.


Vážení rodiče,

prosíme, aby žáci nosili do školy 2 roušky + 1 navíc, pokud chodí do družiny. Každá rouška by měla být uložena v uzavíratelném sáčku. Děkujeme za spolupráci. 


V pátek 16. 10. navštívíme rodinnou farmu ve Slavětíně. Čeká nás exkurze pod odborným vedením a praktická ukázka prací na farmě. První dvě vyučovací hodiny žáci mají podle rozvrhu hodin, odjezd od školy je v 9,30, návrat ke škole v 12,30h., obědy není nutno odhlašovat, klub logiky probíhá normálně. Jedná se o projektový den plně hrazený z evropských fondů – pro žáky zdarma.


Vážení rodiče, ZRUŠENO !!!

Dne 14.10.2020 pojedeme na zámek v Litvínově- Trnka na zámku. Žáci absolvují 1. vyučovací hodinu, odjezd od školy je v 9,15 h., návrat ke škole v 12,30 h., školní obědy stíhají. S sebou potřebují batůžek, kapesník, ROUŠKU V SÁČKU!!!!!, pití, pláštěnku. Jedná se o projektový den plně pro žáky hrazený z evropských fondů


ZOOPARK CHOMUTOV 

V úterý 22.9. 2020 navštívíme ZOOPARK v Chomutově. Čeká nás výukový program „Svět mravenců“ , projížďka na safari a edukativní procházka po zooparku pod vedením lektora. Vstupné volné (hrazeno z evropských fondů). Každý bude mít vhodné oblečení a obuv, batůžek, pití, svačinu, kapesník, pláštěnku, oběd, možno drobné na útratu. Příjezd ke škole cca v 14,00 hodin. Školní obědy automaticky odhašujeme.


VODNÍ PŘEHRADA FLÁJE

V pátek 25.9. 2020 strávíme dopoledne u vodní nádrže Fláje. V tento den probíhá výuka v terénu, čeká nás prohlídka vodní nádrže s odborníkem, následně naučná stezka. Žáci přijdou ráno do školy do 7,45 h., odjezd autobusu v 8,00 h., návrat ke škole kolem 14,00 h. S sebou potřebují batůžek, kapesník, ROUŠKU V SÁČKU!!!!!, pití a jídlo na celý den (školní obědy jsou odhlášeny), pláštěnku. POZOR- prosíme o vhodné- teplé- oblečení a obuv, nákrčníky a čepice s sebou, v tomto období bývá na Flájích již dost chladno! Jedná se o projektový den plně pro žáky hrazený z evropských fondů.


Změna výše úplaty za stravné s platností od 1.10. 2020

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

s platností od 1.10. 2020 dochází k navýšení stravného pro žáky školy o 2 Kč/oběd.

žáci ZŠ   7-10 let                                        oběd      26 Kč

11-14 let                                                      oběd      27 Kč.

Platba na účet č.: 30015 – 1022943389/0800

do poznámky: jméno a příjmení dítěte

Výše platby je každý měsíc stejná, stanoveno je nejvyšší možné stravné na nadcházející měsíc.

žáci 7-10 let:                                  26 Kč x 22 dnů = 572 Kč

11-14 let:                                        27 Kč x 22 dnů = 594 Kč

Přeplatky budou vypláceny čtvrtletně zpět na Váš platební účet.

Preferujeme platbu převodem!!!

Na stejný účet lze posílat i platbu 100 Kč/měsíc za ŠKOLNÍ DRUŽINU.

Platba v hotovosti je možná VŽDY poslední týden v měsíci:

ÚTERÝ, ČTVRTEK v časech 7,00-8,00 h. a 12,00-13,00 h.

Splatnost je každý 25. den v měsíci na měsíc nadcházející!!!

KONZULTAČNÍ HODINY PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

Mgr Věra Špičková:    každé úterý 14,30-15,00 hodin

Mgr. Jana Lidická:      každé úterý 14,00-15,00 hodin


RANČ TŘEBÍVLICE

Úterý 8.9. 2020, odjezd od školy 7,50 h., návrat v 11,30 h.

Žáci ZŠ + předškoláci

S sebou pohodlné oblečení, pití, školáci svačinu, batůžek, pláštěnku, kapesník

RANČ TŘEBÍVLICE žáky a předškoláky nadchl. Žáci i děti strávili příjemné dopoledne na ranči obklopeni koňmi, lamami, ovcemi a kozami. Absolvovali projížďku na koni, navštívili zookoutek, prošli si vinici až k židovskému hřbitovu. Perličkou bylo vyhledávání granátů v písku. 


ŠKOLNÍ DRUŽINA

Provoz školní družiny prodloužen.

Žáci mají možnost navštěvovat ranní družinu v čase 6,30-7,30 hodin a odpolední družinu od 11,25 – 16,00 hodin.

 

ORGANIZACE PRVNÍHO TÝDNE 1. 9. – 4. 9.  2020

1.9.  Zahájení školního roku, příchod žáků do školy v 7,30 hodin, pouze jedna vyčovací hodina (7,45-8,30 hodin).

2.9. Prvňáččci pouze dvě vyučovací hodiny (do 9,35 h.), pak možnost přejít do školní družiny. Ostatní ročníky 4 vyučovací hodiny (organizace, předávání učebnic, zasedací pořádek…)

3. 9. Prvňáččci 3 vyučovací hodiny (do 10,30 hodin), pak školní družina. Ostatní 4 vyučovací hodiny.

Výuka podle rozvrhu hodin od pátku 4. 9. 2020

ŠKOLNÍ DRUŽINA otevřena, včetně ranního provozu, od 2. 9. 2020