ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Současnost

I v dnešním světě existují „oázy klidu“ uprostřed uspěchaného světa… Vlídné prostředí rodinné školy, kde se žáci cítí dobře a bezpečně, kde se všichni navzájem znají. Vztahy mezi pedagogy a žáky založené na vzájemné spolupráci, přátelství, respektu k individualitě osobnosti, na otevřenosti a společném rozhodování. Klidná a vznešená budova uprostřed ušlechtilých stromů.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Naše základní škola je dvoutřídní škola rodinného typu pro žáky I. stupně integrovaná s mateřskou školou. Ve škole pracuje jedno oddělení školní družiny, součástí školy je školní jídelna. Vzdělávání žáků  v současné době probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola moudrosti. Do výuky jsou zařazovány efektivní metody – kooperativní a projektové vyučování, využívají se informační a komunikační technologie, s úspěchem zařazujeme relaxační cvičení a autogenní tréninky. Orientujeme se na přání a potřeby žáků a snažíme se jim vytvářet příjemné pohodové prostředí. Věnujeme se problematice environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty, práci s výpočetní a komunikační technikou, sociálnímu a kulturnímu rozvoji žáků, rozvoji fyzické zdatnosti a talentu nadaných žáků ve všech směrech. Těmto oblastem věnujeme zvýšenou péči nejen ve výuce, ale i při zájmové činnosti (kroužky zaměřené na pohyb a sport,  anglický jazyk, turistiku a ochranu přírody), při plánování dlouhodobých projektů školy (projekty zaměřené na sport, kulturu a tradice národů, environmentální výchovu atd.), při pořádání mimoškolních akcí (spolupráce s Městskou knihovnou v Lounech, spolupráce s dalšími organizacemi i jednotlivci v oblasti kultury a ochrany přírody, školní akademie, soutěže, kulturní vystoupení, exkurze…). Úzce spolupracujeme se ZUŠ Postoloprty – žáci mohou přímo v naší škole navštěvovat taneční kroužek a hru na flétnu. Výrazně se profilujeme v projektech týkajících se sportu, ekologie, výchovy ke zdravému životnímu stylu a etické výchovy. Vzdělávání i výchova, provoz školy i školní akce jsou vedeny a organizovány tak, aby byly v souladu se základními pravidly ochrany životního prostředí. Naším záměrem je v klidném rodinném prostředí vychovat jedince, kteří budou schopni zařadit se úspěšně do společnosti a budou si umět poradit s různými životními situacemi. Škola je vhodná i pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.