Dokumenty

ROZVRH HODIN ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

1., 2. třída

3., 4., 5. třída

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 2018/2019 ZDE

Školní řád – zde

Zásady hodnocení a klasifikace řákůzde


Plán EVVOzde

Minimální preventivní program – zde

MPP – dodatek č. 1 – KRIZOVÉ PLÁNY – zde
MPP – dodatek č. 2 – KRIZOVÉ PLÁNY – zde

Školní vzdělávací program ŠKOLA MOUDROSTI

Úvod

Český jazyk      –      1. r.     – 2. r.      – 3. r.        –  4. r.        –    5. r.

Anglický jazyk  –     3. – 5.  r. 

Matematika        –     1. r.       – 2. r.       –  3. r.       – 4. r.        –   5. r.

Prvouka             –     1. r.       – 2. r.       –  3. r.

Přírodověda      –    4. r.      –  5. r.

Vlastivěda         –     4. r.      –  5. r.

Tělesná výchova     –     1. –  5. r.

Výtvarná výchova     –  1. –  5. r.

Hudební výchova    –   1. –  5. r.

Praktické činnosti   –    1. –  5. r.

Informatika –  4. – 5. ročník

Dodatek k ŠVP k  1. 9. 2013 – zde