Pro rodiče

 ——————-

Obědy se odhlašují u vedoucí školní jídelny do 7,00 h.

telefon:  415 696 256
e-mail:  stanislava.zofova@zszemechy.cz

—————————————————————————–

Sběr druhotných surovin (papíru a PET lahví) zahájen.

Děkujeme všem, kteří se spolu s námi na sběru podílejí.

——————————————————————————————————-

Podmínky pro omlouvání neúčasti žáka ve vyučování
a pro uvolňování žáka z vyučování  –
  zde

 

Nepřítomnost žáka lze omlouvat prostřednictvím
emailové schránky: 

zszemechy@seznam.cz
zdzemechy@seznam.cz

 

Žádost o uvolnění z vyučování –zde

Žádost o uvolnění (ozdravný pobyt apod.) – zde

Žádost o uvolnění z TV – zde

 

Konzultační hodiny ředitelky školy:
kdykoliv mimo vyučování po domluvě