Projekt Otevřené oči II

 

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, okres Louny, příspěvková organizace

Název projektu: Otevřené oči II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008838

Období realizace: 1.9.2018-31.8.2020 – prodlouženo do 20. 12. 2020.

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 471.644,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

 Základní škola:

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den mimo ZŠ

 

Školní družina:

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve ŠD

Projektový den ve ŠD

 

_________________________________________________________________________