Projekt Otevřené oči

Ukončený projekt

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, okres Louny, příspěvková organizace
Název projektu: Otevřené oči
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000973

Období realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Naše škola čerpala finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Z finančních prostředků v celkové výši 473.431,- Kč byly hrazeny následující aktivity:

MATEŘSKÁ ŠKOLA:

Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize
Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Vzdělávání pedagogických pracovníků – Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ
Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA:

Čtenářský klub pro žáky ZŠ
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem