Projekty

—————————————————————————————————–

————————————————————————————————————————

Název programu „Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti“

 

Název projektu CHCEME SE CÍTIT BEZPEČNĚ
Cíl projektu Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnostních opatření k zamezení vniku nežádoucích osob do objektu základní školy
a do budovy mateřské školy. Prvořadým cílem projektu bylo ochrana žáků a zaměstnanců před fyzickou a psychickou újmou v případě neoprávněného narušení objektu.
Realizace projektu
(od – do)
Od 1. 8. 2017 – do 31. 12. 2017
Skutečný rozpočet – SR 39 338, 00 Kč

————————————————————————————————-

Rozvojový program MŠMT

„Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017“,
č. j. MSMT-21088/2017-1.
Na základě rozhodnutí MŠMT č. j. 21088-6/2017-64 ze dne 31. ledna 2018 byly škole přiděleny finanční prostředky
18.900 Kč určené na  platba za dopravu žáků 1. stupně základní školy
z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět,
včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky.

————————————————————————————————————————–

 

ŠKOLNÍ MLÉKO – http://www.laktea.cz/skolni_mleko

————————————————————————————————————————–

OVOCE DO ŠKOL  –  http://www.ovocedoskol.szif.cz

—————————————————————————————————————————

RECYKLOHRANÍ – www.recyklohrani.cz

—————————————————————————————————————————

Název projektu: Otevřené oči

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0000973

Období realizace: 1. 9. 2016 – 31. 8. 2018

Získané finanční prostředky pro ZŠ a MŠ:
473.431,- Kč

Projekt Otevřené oči V22

————————————————————————————————————————————