Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (dva členy), třetinu volí zákonní zástupci žáků (dva členy) a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy (dva členy).
Školská rada:

Zástupci zřizovatele:
Ing. Vladimír Svoboda
Mgr. Jan Krtička

Zástupci rodičů:
Veronika Musilová

Zástupci školy:
Mgr. Věra Špičková
Předseda školské rady:  Mgr. Věra Špičková