Spolupráce

Sponzoři a přátelé školy

Mgr. Josef Kabát  – zámek Nový Hrad Jimlín

Městská policie Postoloprty

Policie ČR – Louny, Postoloprty

Hasičský záchranný sbor Počerady – pan Pavel Karas
SOKOL Zeměchy
Ing. Jaroslav  Černaj, Lesy ČR, s.p., Správa vodních toků Teplice
Pan Martin Rendl, Lesy ČR, s.p., Lesní správa Žatec
 Mgr. Miroslav Černý, Občanské sdružení pro Lounsko-Rakovnicko-Kladenské Podlesí

paní Miroslava Morbicrová – Jednota Zeměchy

Jaroslav Janich – Hasičský záchranný sbor Louny

rodiče žáků, ochránci přírody, kamarádi pedagogů
 
 Děkujeme mnohokrát všem, kteří naši školu podporují a pomáhají nám.