Testy ČTG

 • Hrdinové známých pohádek – zde
 • Božena Němcová: Jak babička učila děti šetřit – zde
 • František Hrubín: Kuřátko a obilí – zde
 • Jan Skácel: Uspávanka – zde
 • Poznávání pohádek – zde
 • Karel Čapek: Dášeňka – zde
 • Tvorba Karla Čapka – zde
 • Rozvoj zrakového vnímání – zde
 • Básně, rýmy – zde
 • Hra se slabikami – zde
 • Čtení s porozuměním – cvičení – zde
 • Poznávání pohádkových postav – zde
 • Vlastní jména – zde
 • Rozvoj slovní zásoby I – zde
 • Čtení slov s b/d  –  zde
 • Rozvoj slovní zásoby II – zde
 • Rozvoj slovní zásoby III – zde
 • Slova s m/n – zde
 • Rozvoj slovní zásoby IV – zde
 • Poznávání veršovaných pohádek – zde
 • Dětská poezie – František Branislav I – zde
 • Dětská poezie – František Branislav II – zde
 • Rozvoj slovní zásoby – V – zde
 • Slovní druhy – procvičování – zde
 • Velikonoce – zvyky, symboly, koledy – zde
 • Velikonoce – koledy – zde
 • Práce s textem – zde
 • Slovní druhy – zde
 • Rozvoj slovní zásoby – VI – zde
 • Číslovky v textech – zde
 • Slovní druhy, vlastní jména – zde
 • Literární kvíz – zde
 • Čtení s porozuměním, jazykolamy, rébusy –zde
 • Vlastní jména, pohádkové postavy – zde
 • Tvorba Jiřího Žáčka – zde
 • Rychlé čtení, význam slov – zde
  Další dokumenty jsou k dispozici ve škole.