Testy přírodověda

Člověk a jeho svět – přírodověda

 • Odpady, nakládání s odpady – zde
 • Společenstva lesů – stromy – zde
 • Rostliny a živočichové našich vod – zde
 • Společenstva živých organizmů – zde
 • Společenstva polí – zde
 • Společenstva lesů – lesní plody, houby, živočichové – zde
 • EVVO – Ochrana životního prostředí – zde
 • Život v zimní přírodě – zde
 • Živočichové naší přírody – zde
 • Vesmír – sluneční soustava – zde
 • Planeta Země – zde
 • Měsíce planet sluneční soustavy – zde
 • Horniny a nerosty – zde
 • Nerostné suroviny – zde
 • Člověk a energie – zde
 • Podnebné pásy – zde
 • Živé organizmy – zde
 • Obratlovci – zde
 • Člověk – lidské tělo –  I. část – zde
 • Člověk – lidské tělo – II. část – zde