Testy Vlastivěda

DUM – Digitální učební materiály

Člověk a jeho svět – vlastivěda

 • Kraje České republiky – tabulka k doplňování – zde
 • Slovensko – test – zde
 • Polsko – test – zde
 • Německo – test – zde
 • Rakousko – test – zde
 • Evropa – jeden ze světadílů – test – zde
 • Evropa – vodstvo – test – zde
 • Evropa – NEJ – test – zde
 • Evropa – Cestujeme po Evropě – test – zde
 • Evropa – sjednocující se světadíl – test – zde
 • Naše vlast – Česká republika – test – zde
 • Naše vlast – Česká republiky – mapy, povrch – test – zde
 • Pravěk, vláda prvních přemyslovců – test – zde
 • Vznik Českého království, vláda přemyslovských králů – test – zde
 • Český stát za vlády Lucemburků – test – zde
 • Doba pobělohorská, život v barokní době – test – zde
 • Ve školních lavicích, Jan Amos Komenský – test – zde
 • Marie Terezie, Josef II. – test – zde
 • Manufaktury, první stroje – test – zde
 • Národní obrození – počátky – test – zde
 • Z poddaného člověka občan – rok 1848 – test – zde
 • Národ sobě – vznik Rakousko-Uherska, příchod TGM – test – zde
 • Směřujeme k samostatnosti – 1. sv. válka – test – zde
 • Tvář československé republiky, TGM, první republika – test – zde Další digitální učební materiály jsou k dispozici ve škole.