Zápis – 2020/2021

 

Oznámení –  výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

 

Základní škola a Mateřská škola Zeměchy, okres Louny, příspěvková organizace, se sídlem Zeměchy č. p. 83, 440 01 Louny, podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, oznamuje výsledek  řízení o přijetí k základnímu vzdělávání.

 Uchazeči s registračními čísly

2, 3

byli přijati od 1. 9. 2020 k základnímu vzdělávání

v Základní škole a Mateřské škole Zeměchy, okres Louny, příspěvkové organizaci,  se sídlem Zeměchy č. p. 83, 440 01 Louny.

 Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k základnímu vzdělávání, za oznámená.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne zveřejnění seznamu uchazečů prostřednictvím  Základní školy a Mateřské školy Zeměchy, okres Louny, příspěvkové organizaci, se sídlem Zeměchy č. p. 83, 440 01 Louny. Rozhoduje o něm Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole.

                                  

 

Mgr. Zdenka Dvořáková
ředitelka školy

V Zeměchách  5. 5. 2020

 


Nabízíme:

– EEG Biofeedback  – tréninky pro žáky zdarma

– moderní metody výuky, zážitkové vzdělávání

– vztahy mezi pedagogy a žáky založené na respektu k individualitě osobnosti a přátelství

– kroužky – AJ, PC, košíková, sportovní, pěvecký, společenské výchovy a tance

– kvalifikovanou péči o mimořádně nadané žáky

a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – moderní technické vybavení přímo ve třídách

– taneční kroužek, hru na flétnu (spolupráce se  ZUŠ Postoloprty)

– domácí vzdělávání

——————————————————————————————————————————


BIOFEEDBACK

EEG BIOFEEDBACK PRO NAŠE ŽÁKY

http://www.eeginstitut.cz/index.php?ap=biofeedback

Biofeedback je procesem, ve kterém se učí trénovaný, jak změnit své tělesné funkce ve prospěch svého zdraví.

Tréninky pro žáky školy zdarma
na základě vyšetření a doporučení EEG INSTITUTU PRAHA.

Více o této metodě, která se od  září 2018 stane součástí vzdělávacího procesu na naší škole,

na stránkách EEG INSTITUTU PRAHA, s kterým škola spolupracuje.

www.eeginstitut.cz 

————————————————————————————————————–