Zápis

Vážení rodiče,

chcete, aby se Vaše dítě vzdělávalo ve škole rodinného typu
zaměřené na sport, zdravý životní styl a ochranu životního prostředí?

Chcete, aby se Vaše dítě vzdělávalo v nadstandardně technicky vybavené škole?
Chcete, aby Vaše dítě bylo ve vynikající fyzické kondici?
Pak zapište Vaši dceru/Vašeho syna do naší školy.

Umíme pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
i se žáky mimořádně nadanými.

Ve všech ročnících obdrží každý žák od zřizovatele finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč.

 

Přijďte si předem prohlédnout naši školu!

Podáme Vám podrobné informace o zaměření školy a pedagogickém sboru,

o akcích, které připravujeme pro nadcházející školní rok, …

tel. 415 696 256