Zápis

———————————————————-

Vážení rodiče,

chcete, aby se Vaše dítě vzdělávalo ve škole rodinného typu
zaměřené na sport, zdravý životní styl a ochranu životního prostředí?

Chcete, aby se Vaše dítě vzdělávalo v nadstandardně technicky vybavené škole?
Chcete, aby Vaše dítě bylo ve vynikající fyzické kondici?
Pak zapište Vaši dceru/Vašeho syna do naší školy.

Umíme pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
i se žáky mimořádně nadanými.

————————————————————————-

Z á p i s  do 1. ročníku  pro školní rok 2020/2021

 pátek 3. dubna 2020

 14,00 – 18,00 hodin

—————————————————————————

Přijďte si prohlédnout naši školu

ve dnech 4. 3. a 18. 3. 2020

od 8,00 do 15,00 hodin.

 ——————————————————————–

Nabízíme:

– EEG Biofeedback  – tréninky pro žáky zdarma

– moderní metody výuky, zážitkové vzdělávání

– vztahy mezi pedagogy a žáky založené na respektu k individualitě osobnosti a přátelství

– kroužky – AJ, PC, košíková, sportovní, pěvecký

– kvalifikovanou péči o mimořádně nadané žáky

a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – moderní technické vybavení přímo ve třídách

– taneční kroužek, hru na flétnu (spolupráce se  ZUŠ Postoloprty) – domácí vzdělávání

 

Zápis probíhá v prostorách školy.

Občanský průkaz a rodný list dítěte vezměte s sebou.

Ve všech ročnících obdrží každý žák od zřizovatele

finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč.

 

BIOFEEDBACK

EEG BIOFEEDBACK PRO NAŠE ŽÁKY

http://www.eeginstitut.cz/index.php?ap=biofeedback

Biofeedback je procesem, ve kterém se učí trénovaný, jak změnit své tělesné funkce ve prospěch svého zdraví.

Tréninky pro žáky školy zdarma
na základě vyšetření a doporučení EEG INSTITUTU PRAHA.

Více o této metodě, která se od  září 2018 stane součástí vzdělávacího procesu na naší škole,

na stránkách EEG INSTITUTU PRAHA, s kterým škola spolupracuje.

www.eeginstitut.cz

————————————————————————————————————–